Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis és középvállalkozásoknak GINOP-4.1.3-19

2020.03.31.

Írta: DC Main

ÁTMENETILEG SZÜNETEL! ‍A pályázat főbb jellemzői ‍- Napelemes pályázat  kis és közép vállalatok részére . – Ahol megéri az kb.  5kW  és 15kW között Ennek oka,hogy a támogatás a 1 és 3 millió forint közötti beruházásokra vonatkozik, ahol a támogatás effektív mértéke 200e Ft/ KW, tehát a 7,5 KW-os rendszer a legkisebb pályázható rendszer (7,5kW […]

ÁTMENETILEG SZÜNETEL!

A pályázat főbb jellemzői

‍- Napelemes pályázat  kis és közép vállalatok részére .

– Ahol megéri az kb.  5kW  és 15kW között

Ennek oka,hogy a támogatás a 1 és 3 millió forint közötti beruházásokra vonatkozik, ahol a támogatás effektív mértéke 200e Ft/ KW, tehát a 7,5 KW-os rendszer a legkisebb pályázható rendszer (7,5kW  x 200 000 = 1 500 000), illetve efelett természetesen bármely rendszerünk 15 KW-ig. Ez alatt nem lehet/ nem éri meg pályázni.

Részletek

Felhívás célja

Jelen Felhívás hozzájárul a megújulóenergiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, akörnyezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhezkötődő terheinek enyhítését. Támogathatóa kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatokenergiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Rendelkezésre álló forrás

15.000.000.000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várhatószáma: 5.000-10.000 db

Támogatást igénylők köre

Mikro-,kis és középvállalkozások

  • amelyek     rendelkeznek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az     előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és
  • amelyeknek a     fejlesztendő székhelyén/ telephelyén / fióktelepén bejelentett teljes munkaidős     létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három     lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
  • amelyek     Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági     társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és     Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági     társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint: Kft.,Rt., Kkt., Bt. és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Jogi forma szerint: kettős könyvviteltvezető gazdasági társaságok

Kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Nemtámogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatható tevékenységek

Önállóantámogatható tevékenységek

Napelemesrendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgálóhálózati vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termeléscéljából

Támogatott a napelemes rendszerekbeszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése éstelepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz valócsatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemekbeszerzése és ezek kiépítése, akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezésekbeszerzése és felszerelése.

Csak és kizárólag a fejlesztésselérintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből állóépületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljesreleváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kWnévleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemesrendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhetelhelyezésre.

Csak és kizárólag a villamos energia termelőioldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Önállóannem támogatható tevékenységek

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Finanszírozással kapcsolatos információk

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke összege:

  • az     igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft
  • A vissza nem     térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a     lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg     a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a     200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos     költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján     meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A     fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

A támogatást igénylőnek legalább aprojekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részétkitevő önerővel kell rendelkeznie.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projektmegkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nemkezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Kérelmek benyújtása 2019. május 15. 12:00 órától 2020. szeptember 30. 12:00 óráig lehetséges.

Kérelembenyújtásának módja onlinebenyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A nyilatkozat papír alapú, egyik példányátpostai úton is be kell nyújtani.

Elszámolható költségek köre

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség

  • új eszköz     beszerzése az önállóan támogatható tevékenységek köre bekezdésben felsorolt     támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan: a napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége

Töltse le a kapcsoldóó pályázati adatlapot, illetve pályázati kivontatot! A kitöltött adatlap beküldésével jelentősen gyorsíthatja a folyamatot!

Kivonat

Adatlap

Érdeklődjön a lehetőségekről kollégáinknál!


Schmidt Péter
+36 70 332 7525
info@dceurope.hu
www.dceurope.hu


Pintér Zoltán
+3670/866-3431
pinter.zoltan@palyazateu.hu

DC Europe Kft.

Adatvédelmi nyilatkozat

12 + 11 =

Székhelyünk

8000 Székesfehérvár, Rozmaring utca 3.

Adószámunk

26173319-2-07

E-mail címünk

info(kukac)dceurope.hu