GINOP-4.1.5-22 – Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

2022.04.07.

Írta: DC Main

A felhívás indokoltsága és célja:Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A felhívás indokoltsága és célja:
Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetébe

A rendelkezésre álló forrás:A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 – 160 db.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások a következő feltételekkel:

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

  A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
  Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

  Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

  • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok
   villamosenergia-ellátásához
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
  • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

  Nem támogatható tevékenységek

  • Atomerőművek leállítása és építése;
  • Új építmény létrehozása;
  • Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
  • A fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik
  • Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján – megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.
  • Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével
  • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához
  • Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése
  • Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre
  • Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek
  • A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen Felhívásban nem elszámolható!
  • Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.
  • Dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz
  • Repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz
  • Üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz

  A projekt végrehajtásának időtartama:
  A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

  A projekt területi korlátozása:
  Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.

  A támogatási kérelmeknek tartalmi értékelési szempontoknak kell megfelelniük. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el az elérhető összesen 80 pontból az 50 pontot.

  Eredményesség mérés:
  Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. A záró kifizetési igénylés elfogadását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek.

  Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
  A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

  Önerő
  A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

   

  Bővebb információ a pályázati kivonatban olvasható:

  DC Europe Kft.

  Adatvédelmi nyilatkozat

  13 + 8 =

  Székhelyünk

  8000 Székesfehérvár, Rozmaring utca 3.

  Adószámunk

  26173319-2-07

  E-mail címünk

  info(kukac)dceurope.hu