Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása GINOP-4.1.4-19

2020.03.31.

Írta: DC Main

Felhívás célja Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kWp […]

Felhívás célja

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

Rendelkezésre álló forrás

23,6 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-3333 db.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

f) 228 Egyéni cég

g) 231 Egyéni vállalkozók

jogi forma szerint:

• aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

• ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak az A) III. pont szerinti napelemes rendszer telepítése tevékenységet kivéve azzal a feltétellel, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében:

A. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható.

Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

B. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Finanszírozással kapcsolatos információk

• az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

• a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Elszámolható költségek köre

• beruházási költségek

     o építéshez kapcsolódó költség (építés bekerülési értéke: felújítás, beüzemelési költségek, építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek          során felmerülő járulékos költségek munkadíjként)

      o eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség (új eszköz beszerzése, amennyiben szükséges)

Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

• benyújtási határideje: 2019. július 30. 12:00 órától 2019. szeptember 10. 12:00 óráig

• online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül

Adatlap

Érdeklődjön a lehetőségekről kollégáinknál!


Schmidt Péter
+36 70 332 7525
info@dceurope.hu
www.dceurope.hu


Pintér Zoltán
+3670/866-3431
pinter.zoltan@palyazateu.hu

DC Europe Kft.

Adatvédelmi nyilatkozat

4 + 14 =

Székhelyünk

8000 Székesfehérvár, Rozmaring utca 3.

Adószámunk

26173319-2-07

E-mail címünk

info(kukac)dceurope.hu